Projekt UE:     www.michor.com.pl

Ryszard Michór realizuje projekt pt. "Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji wysokiej jakości ekologicznych i funkcjonalnych mebli łazienkowych w stylu nowoczesnym" (numer projektu POIR.02.03.05-12-0003/19) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców).

Cel projektu: wzrost konkurencyjności firmy Ryszard Michór poprzez wsparcie w procesie profesjonalnego projektowania w wyniku którego zostanie wdrożony projekt wzorniczy ekologicznych i funkcjonalnych mebli łazienkowych.

Koszt całkowity projektu: 418 538,60 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 212 651,40 zł


www.mapadotacji.gov.pl

www.gov.pl
www.parp.gov.pl


------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------Województwo Małopolskie 
– Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich"Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość"


Celem projektu jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego. 

Dofinansowanie projektu z UE: 280 377 000,00 PLN
Grantobiorca: RYSZARD MICHÓR
Kwota grantu: 9 000 PLN


www.mapadotacji.gov.pl